پروردگارا چگونه عاشقت نباشم؟

چونان که

تو

دیدی و پوشاندی

اما...

اینان ندیدند و فریاد کشیدند.../ 0 نظر / 10 بازدید