خوشبختی

خوشبختی ما تو سه جمله خلاصه شده


تجربه از دیروز


استفاده از امروز


امید به فردا


ولی با سه جمله دیگه زندگیمون رو تباه می کنیم


حسرت دیروز


اتلاف امروز


ترس از فردا

 

حکایت زندگی ما شده مثل دکمه ی پیراهن


اولی رو که اشتباه بستی


تا آخرش اشتباه میری!


بدبختی اینه که؛


زمانی به اشتباهت پی می بری که


رسیدی به آخرش..!!

/ 1 نظر / 8 بازدید
جلوه هنر

شیرینی و تلخی در زندگی بهم آمیخته ! این نگاه ما است که چگونه ببینیم. من که می گم خدا را شکر![لبخند]