محبت

محال است بارانی از محبت به کسی هدیه کنی

و دست های خودت خیس نشود

چه زیباست

بی قید و شرط عشق بورزیم

بی قصد و غرض حرف بزنیم

بی دلیل ببخشیم

و از همه مهمتر

بی توقع

به تمام موجودات

محبت کنیم ...

عجیب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش می کنند

اگر همین انرژی را صرف عشق ورزیدن به همراهانشان کنند،

شیطان در تنهایی خود خواهد مُرد.

 

«هلن کلر»


/ 2 نظر / 7 بازدید
ستاره

[گل]

جلوه هنر

این شیطان عجب مارا ترسانده ، بیشتر از خدا[لبخند]