نکاتی برای حوب صحبت کردن

  1. باید بتوانیم بدون ترس و نگرانی و ناراحتی عقاید مان را در برابر دیگران بیان کنیم{کسب اعتماد به نفس}
  2. به روشنی وبا دقت صحبت کنیم و شیوه ای بیان خود را به کمال مطلوب برسانیم.
  3. در بحث و گفتگو مقاوم و مسلط باشیم .برخورداری از شهامت،صراحت و دقت در جهت حفظ مواضع
  4. باید بدانیم چگونه مخاطبان را جذب کنیم{در گفتگوها به شیوه ای ابرو مند و جذاب شرکت کنیم}
  5. تاثیر خوب گذاشتن یعنی خوب صحبت کردن پیش از هر چیز ،بر خود تاثیر گذاشتن ،بر خود جوشی خودغلبه کردن ،خود را در طلب راستی و درستی موظف کردن،
  6. نفوذ کردن در دیگران یعنی توانایی نفوذ در فکر و وضعیت روحی اطرافیان بسیار مطلوب است می توانیم با تشویق ،انگیزش ،یا سرزنشی تاثیر بیانشان را متزلزل کنیم.
  7. واین که چگونه در حضور جمع قدرت مندانه سخنرانی کنیم

برگرفته از کتاب اموزش گفتار

/ 3 نظر / 12 بازدید

===> بیایید با مجموعه راز آشنا بشیم <=== برای توضیحات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید: www.cst.us.pn .

shiba

ایستادگی کن تا روشن بمانی!شمع های افتاده خاموش می شوند!