همیشه سکوت؛

نشانه تایید حرفِ طرفِ مقابل نیست؛

گاهی نشانه قطع امید؛

از سطح شعور اوست ...!

«میشل فوکالت»

*مرجان سرخ*

/ 1 نظر / 10 بازدید
shiba

زیبا و پر معنا این یکیو خیلی دوست داشتم[قلب][گل]شاد باشی[لبخند]