گرگ

گـــــــرگــــــ هــا را دوستــــــــ دارم ...

مـــــرگـــ را مــی پـــذیــرنــد ولـــی تـــن بــه قــلاده آدمـــی نــمــی دهــنــد ...

 

/ 0 نظر / 9 بازدید