سکوت

 

بی مقدمه

برایت چند سطر سکوت می نگارم

هیچ نمی گویم، خودت تمام حرفهایم می دانی،

بی حرف...

هر زمان که خواستی

به هر طریقی که خواستی

ب نگار

ب نواز

/ 3 نظر / 8 بازدید
جلوه هنر

[گل]

shiba

انسان به سکوت در دل نیازمند است سکوتی گرم و نه سرد سکوتی که می تواند بخواند و برقصد آنگاه که سکوت و ترانه دیدار می کنند انسان برسریر کل می نشیند![گل][گل][گل][گل][گل][گل] خوش باشی[لبخند]

جلوه هنر

سلام تو این پرشین چه خبره دیروز که علامت هک روی وب تون بود امروز هم که پست جدید تر از این باز نمی شه !به هر حال تشکرکه سر زدید.[لبخند]