لذت آنچه را که امروز داری، 
با آرزوی آنچه نداری خراب نکن! 
لبخند 
بزن، 
این دومین کار زیباییست که میتوانی بعد از شکرگزاری با لبانت 
انجام دهی…

/ 1 نظر / 8 بازدید